כל הקורסים

הקורסים מיועדים לעוסקים בחקלאות ובהשקיה והם מבוססים על ידע מקצועי, אובייקטיבי, בלתי מוטה, שנצבר במשך 40 שנות עבודתי כמנהל מוצר ומנהל פרוייקטים בחברות ההשקיה המובילות בעולם. איזה קורס מעניין אותך?

מעשי

קצר

נגיש בעת הצורך

70 ש"ח

השקיה באמצעות המטרה

4 שיעורים 🕙 7 דק',גישה ל- 6 חודשים.
היבטים מעשיים ביישום מערכת השקיה מבוססת המטרה, עקרון אחידות הפיזור, סוגי ממטרות, שימושים שונים, יתרונות וחסרונות ומדדים לבחירת מערכת המטרה

70 ש"ח
drip irrigation

השקיה באמצעות טפטוף

5 שיעורים 🕙 9 דק',גישה ל- 6 חודשים.
עקרונות ההשקיה בטפטוף, יתרונות וחסרונות השיטה, מבנה מערכת הטפטוף ותחזוקת מערכת טפטוף לשימוש מיטבי.

70 ש"ח
hydraulics

הידראוליקה

4 שיעורים 🕙 8 דק', גישה ל- 6 חודשים.
מושגי יסוד בהידראוליקה שימושית בהשקיה, זרימה, לחץ, מהירות, הפסד עומד ושיעור השקיה.
הקורס כולל דוגמאות חישוב, ומהווה קורס מקדמי לקורס העוסק בברזי השקיה.

70 ש"ח

השקיה נעה

6 שיעורים 🕙 14 דק', גישה ל- 6 חודשים.
מהי השקיה נעה סוגי קוונועים, מבנה ואופן פעולה
יתרונות וחסרונות של קוונוע מעגלי וחזיתי לסוגיו.
אמצעי התזה, בקרה, בטיחות וויסות להשקיה בקוונוע

70 ש"ח

תכנון השקיה נעה

4 שיעורים 🕙 8 דק', גישה ל- 6 חודשים.
קורס זה הוא קורס המשך לקורס השקיה נעה
במסגרתו נרצה להמחיש את העקרונות והכלים לתכנון השקיה נעה באמצעות מקרה לדוגמא
ונבצע סימולציה של תכנון השקיה בשלושה אמצעי ההשקיה חלופיים:
קוונוע חזיתי, קוונוע חזיתי מתמחג, וקוונוע מחוגי

70 ש"ח
soil water plant

יחסי קרקע מים צמח

6 שיעורים 🕙 12 דק', גישה ל- 6 חודשים.
נסקור היבטים ביחסי קרקע מים צמח הרלוונטיים לתחום ההשקיה, מהי קרקע,מרקמים וסוגי קרקעות
תנועת המים בקרקע, ומצבי הכלת מים בקרקע - נקודת רוויה, קיבול שדה ונקודת כמישה.
גורמים המשפיעים על קליטת מים בצמח ועל התאדות מים מהצמח. כמו כן נכיר כלים טכנולוגיים למדידת צריכת המים של הגידול ולהכוונת השקיה.

70 ש"ח

שיקולים ואילוצים בתכנון השקיה

6 שיעורים 🕙 10 דק', גישה ל- 6 חודשים.
נסקור שיקולים ואילוצים עיקריים לקראת תכנון והתקנה של מערכת השקיה בשדה החקלאי. תנאים סביבה, קרקע ואקלים, מקורות מים, הנחיות אגרונומיות, סינון, דישון, פיקוד ובקרה ואילוצים טכניים נוספים כמו כן, נתמקד בדגשים מעשיים לתכנון מיטבי של מערכת ההשקיה.

70 ש"ח
fertigation

הדשיה – דישון באמצעות השקיה

6 שיעורים 🕙 11 דק', גישה ל- 6 חודשים.
תאוריות ופרקטיקות מיטביות בתחום ההדשיה. מושגי יסוד ועקרונות ההדשיה, יתרונות ההדשיה וסיכונים אפשריים, רכיבי הזנה ותרומתם לצמח. ותהליך ההדשיה בשישה שלבים.

70 ש"ח
filtration

סינון

7 שיעורים 🕙 15 דק', גישה ל- 6 חודשים.
מושגי יסוד בסינון חלקיקים, סוגי מסננים ודרכי פעולתם ,אמצעים לאבחון צרכי סינון ושיקולים בבחירת מערכת סינון אופטימלית

שקל ישראלי חדש
דילוג לתוכן