מדיניות פרטיות

בית הספר המקוון להשקיה, irrigation online school הוא אתר למידה  (להלן: “האתר”)  הכולל בין השאר קורסים, קהילה, בלוג, יעוץ מקצועי וקישורים לסביבות מדיה חדשה.

חלק משירותי האתר עשויים להיות כרוכים ברישום ובמסירת פרטים אישיים כגון שם, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין. אינך חייב על-פי החוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי. אולם, אי מסירת הפרטים הנדרשים, עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק משירותי האתר וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

בעת שהנך משתמש באתר יכול להצטבר אודותיך מידע, הכולל בין היתר מידע שמסרת, הצעות והתכנים שעניינו אותך, נתוני השימוש שלך באתר, אמצעי התשלום בהם השתמשת, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. המידע האמור יישמר במאגרים של האתר ו/או במאגרים של ספקיו שעשויים להמצא בארץ או בחו”ל. ספקים שנבחרו בקפידה ועומדים בתקני התעשיה המקובלים.

האתר יהא רשאי להשתמש במידע האמור וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES) לרבות לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים והתאמתם להעדפותיך ובכל מקרה שימוש בפרטים שמסרת יעשה בכפוף לתנאים הבאים:

השימוש במידע יעשה על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר וכן כדי למקד את השירותים והתכנים, על מנת שיענו על צרכיך. בעיקרו ייעשה השימוש באמצעות מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

הפרטים הנמסרים על ידך עשויים לשמש ליצירת קשר איתך ולמשלוח עתידי בערוצים שונים של מידע בדבר שירותים ומוצרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

פרטיך האישיים לא ימסרו למפרסמים.

פרטיך יועברו לגוף אחר, כאשר העברתם נדרשת לצורך מתן שירות אותו ביקשת לקבל מהאתר, בין אם השירות ניתן על ידי האתר ובין אם על ידי שותפיו.

שימוש לכל מטרה אחרת, יעשה על פי המפורט בתנאי שימוש אלה וכן למטרות אליהן תיתן את הסכמתך.

בכל עת תוכל לשנות ולעדכן את הפרטים שמסרת באמצעות עדכון הפרופיל שלך או באמצעות פניה למייל:

לצורך הסרה מהרשימה יש לפנות למייל [email protected]

העברת פרטים אודותייך לצדדים שלישיים תעשה:

  • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
  • אם ינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר ו/או מי מטעמו.

בכל מקרה בו יסבור האתר כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך, או לגופו או רכושו של צד שלישי.

האתר יהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות קשורות, ככל שפעילות האתר תועבר לתאגיד אחר בעקבות מיזוג ובלבד שהשימוש במידע ייעשה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

יתכן כי חלק מהשירותים באתר, יינתנו באמצעות ספקים של האתר, ויתכן כי ספקים אלה אוספים נתונים בדבר המשתמשים באתרי האינטרנט אותם הם מפעילים. שים לב כי השימוש בשירותים כאמור וברשתות חברתיות הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות הפרטיות של האתר אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או על כל שירות המופעל על-ידי צד שלישי.

 

האתר פועל על מנת לאבטח את המידע אודות משתמשיו, ואולם אין וודאות מוחלטת שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, הנך מאשר שאתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

האתר רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות שלו. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בערוצים המקובלים. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך למדיניות המעודכנת.

בכל שאלה אחרת בנוגע למדיניות הפרטיות, אנא צור/צרי קשר עם האתר בדוא”ל: [email protected]

*המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה עבור כל המינים.

שקל ישראלי חדש
דילוג לתוכן